Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE "KOBIETY NA TRAKTORY 2016  KALENDARZ PROMOCYJNY GMINY BYCZYNA"

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 •  Organizatorem projektu "KOBIETY NA TRAKTORY 2016   KALENDARZ PROMOCYJNY GMINY BYCZYNA" są:
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Jasiek" w Jaśkowicach
 • Sołtys wsi Jaśkowice
 • Urząd Miejski w Byczynie
 • Studio fotograficzne Marjonetka z Byczyny
2. Główne cele projektu
 • promocja gminy Byczyna
 • integracja mieszkańców gminy
 • wydanie lokalnego kalendarza
 • promocja lokalnych firm
3. Warunkiem udziału w projekcie jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.
 
§2 ZASADY UDZIAŁU
 • Uczestnikiem projektu może być pełnoletnia kobieta,  zamieszkała na terenie gminy Byczyna
 • Od Uczestnika projektu nie jest wymagane posiadanie uprawnień do obsługi maszyn i pojazdów rolniczych
 • Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter projektu i jego formuła, a powierzanych mu zadań w trakcie realizacji nie będzie uważał za naruszenie jego dóbr osobistych.
 §3 TERMINY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • Przyjmowanie zgłoszeń i casting na festynie "Jaśki 2015" w Jaśkowicach dnia 15.08.2015   
 • Wyłonienia zwycięzców Castingu – osób, które wezmą udział w sesji do Kalendarza
 • dokona Jury powołane przez Organizatora 
 • Decyzja Jury Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Jury Castingu nie są zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika Castingu oraz wyłonieniu zwycięzców Castingu. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Castingu.
 • Ogłoszenie wyników Castingu nastąpi 6 września 2015 na na Dorzynkach Wojewódzkich w Byczynie. Dodatkowo osoby wyłonione zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub wiadomością e-mail, zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi w formularzu zgłoszeniowym
 • Zwycięzcy Castingu, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w sesji otrzymają od Organizatora propozycje terminów sesji w dniach 15 - 30 września 2015.
§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Przystąpienie przez Uczestnika do projektu: "KOBIETY NA TRAKTORY 2016  KALENDARZ PROMOCYJNY GMINY BYCZYNA"  oznacza wyrażenie zgody na upublicznienie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu, ogłoszenia jego wyników, oraz opisu fotografii zamieszczonych w Kalendarzu
 • Przystąpienie przez Uczestnika do projektu: "KOBIETY NA TRAKTORY 2016  KALENDARZ PROMOCYJNY GMINY BYCZYNA"  oznacza wyrażenie zgody  na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem Uczestnika bez konieczności każdorazowego zatwierdzania.
 • Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium oraz umieszczanie na stronach internetowych.  
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Udział jest nieodpłatny, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wzięcia udziału w projekcie
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników oraz osób trzecich za ewentualne szkody będące wynikiem udziału Uczestników w projekcie
 • Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w Kalendarzu promocyjnym i na stronach internetowych 
 • Regulamin Castingu jest dostępny pod adresem  www. jaskowice.com 

Załączniki:

Aktualności

Piknik Rodzinny

Światowy Dzień Dziergania

Festyn Rodzinny

 

 


woj. Opolskie
Powiat kluczborski, gmina Byczyna
e-mail: info@jaskowice.com
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA