Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Opis

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Jasiek" w Jaśkowicach zostało założone 20.04.2009 roku.
Na zebraniu założycielskim było obecnych 24 mieszkańców decyzję podjęto jednogłośnie.

Wybrano wtedy 5 członków Zarządu:
 1. prezes zarządu Zbigniew Ramach
 2. wiceprezes Elżbieta Plewnia
 3. sekretarz Monika Brząkała
 4. skarbnik Ewa Brząkała
 5. członek zarządu Irena Domańska
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. przewodniczący Andrzej Michaliszyn
 2. zastępca przewodniczącego Jacek Ramach
 3. sekretarz Mirosław Chwist
Sprawozdanie Zarządu z Działalności za okres 20.04.2009-23.03.2010 zawierało m.in. następujące informacje:
 • zarejestrowano SRW "Jasiek" w KRS o/Opole, otrzymano REGON, NIP, założona konto bankowe,
 • ustalono kwotę wpisowego na 5 zł, a składkę członkowską na 12 zł,
 • opracowano wniosek o dotację z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą "Krok ku integracji" na kwotę 47.450,00 zł, który niestety nie uzyskał akceptacji pod względem merytorycznym,
 • złożono wniosek do programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod tytułem "Młodzi badacze".
09.06.2011 odbyło się walne zebranie zarządu, na którym zmieniono dotychczasowe władze. Pan Zbigniew Ramach złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w SRW, nowym prezesem została pani Joanna Radziewicz.

19.03.2012 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w sprawie powołania Zarządu w związku z upływem kadencji.

Powołano Zarząd w składzie:
 1. prezes zarządu Joanna Radziewicz
 2. skarbnik Elżbieta Plewnia
 3. sekretarz Monika Brząkała
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. przewodniczący Jacek Ramach
 2. zastępca przewodniczącego Dorota Sitarz
 3. sekretarz Aleksandra Michaliszyn
Na tym zebraniu podjęto uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia.
Przyjęto sprawozdania z rocznej działalności SRW oraz finansowego
Sprawozdanie z rocznej działalności zawierało następujące wiadomości:
 • złożono ofertę wraz z CISPOL-em w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2625 na letni odpoczynek dzieci z rodzin ubogich, niestety nie uzyskał akceptacji,
 • zorganizowano wraz z sołectwem Dzień Dziecka,
 • zorganizowano dzięki wsparciu sołectwa i UM darmowy wyjazd dzieci do nadleśnictwa Laski,
 • napisano wniosek do Fundacji Edukacji dla Demokracji na konkurs "Kierunek- Wschód", niestety wniosek nie otrzymał akceptacji,
 • przeprowadzono nieodpłatne warsztaty dla młodzieży przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pod hasłem "Wakacje z energią",
 • złożono kolejny wniosek do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt "Równać szanse", wniosek został zaakceptowany pomyślnie i otrzymaliśmy dotację w wysokości 7000,
 • ogłoszono konkurs na opracowanie kalendarza na 2012 r. z wykorzystanie prac plastycznych dzieci.

Aktualności

Piknik Rodzinny

Światowy Dzień Dziergania

Festyn Rodzinny

 

 


woj. Opolskie
Powiat kluczborski, gmina Byczyna
e-mail: info@jaskowice.com
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA